ANG MGA PAGBABAGO SA MUNDO NG PAGGAWA | Pilipino Mirror Pilipino Mirror
atty rojas

ANG MGA PAGBABAGO SA MUNDO NG PAGGAWA

(PAGPAPATULOY)

NAIS kong ituloy nga­yon ang pagbibigay-buod sa mga pananaw at kaisipan na napag-usapan ng mga personalidad na dumalo sa taunang pagpupulong ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ang CEO ng IBM na si Ginni Rometty ay nagsalita tungkol sa ‘new collar workers’, o yaong mga manggagawang nagtatrabaho sa ilalim ng bagong modelo sa edukasyon at propesy-on. Kasama sa usaping ito ang pagpapahalaga sa pagsulong ng kaalaman o kasanayan upang matugunan ang mga pagbabago at mga pa­ngangailangan ng bagong panahon.

Ayon pa sa kanya, isandaang porsiyento ng mga trabaho ay magkakaroon ng pagbabago. Ang tradisyunal na mo­delong gi-nagamit sa pagtanggap ng mga bagong empleyado, halimbawa, ay mapapalitan na. Ang ‘new collar workers’ ay ang mga mangga-gawa ng makabagong panahon.

Ayon naman kay John Flint, ang CEO ng HSBC, ang mga indibidwal na nagdaan sa mga hamong may kinalaman sa ka-lusugang pangkaisipan (mental health) ay matatag, matibay at mapamaraan. Sila ay mainam na maging mi­yembro ng negosyo o organisasyon. Kailangan daw maputol na ang maling pananaw tungkol sa isyung ito upang lalong dumami ang mga opisina at nego-syong sumusuporta sa kanila.

Bilang panghuli, si Allen Blue ng LinkedIn ay nagbahagi rin ng kanyang pananaw tungkol sa tamang paraan ng pagbuo ng teknolohiya, na ibang-iba sa prosesong nakasanayan.

Imbes na pamunuan ng mga kalalakihang puti (white males) ang gawaing ito, naniniwala si Blue na nararapat lamang na kumu-ha ng mas maraming kababaihan upang punuan ang mga posisyong teknikal at nang sa gayon ay matutuo nang mas mahusay ang mga makina at makapagbigay ng resultang walang pinapanigan.

Ilan lamang ito sa mga bagong kaisipan na maaaring mamayagpag sa mga darating na panahon sa larangan ng paggawa. Mas mainam kung atin itong iintindihin at pag-aaralan sa konteks­to ng sitwasy-on ng paggawa sa ating sariling bansa.

Please follow and like us:

POST A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADS