VALUES CHALLENGE NAMAN… | Pilipino Mirror Pilipino Mirror
fr lucky acuna

VALUES CHALLENGE NAMAN…

Ngayong Taon ng Kabataan sa Filipinas, isang mapaghamong pagninilay ang nais kong ipaabot sa ating mga kabataan. Gayundin naman, sa kabilang banda, sa atin bilang mga nakatatanda. Mga kabataan, hindi biro ang kinahaharap nating pagsubok at mananatili itong mapa­nganib para sa ating lahat lalo na sa ating kinabukasan kung mananatili tayong mahina, walang pakialam, padalos-dalos, at makasarili sa ating mga desisyon sa buhay. Pakatandaan natin na kung anong imahe o pag-uugaling ipinapakita ng isa, nakalulungkot mang isipin, ito ang sumasalamin sa pangkahalatan. Ganito na tinitingnan ngayon ng lipunan ang kilos ng kabataan: pabigat at problema dahil sa kapabayaan, kayabangan, katamaran, at kawalan ng disiplina na ating pinaggagagawa. Kaya naman, lumiliit o bumababa ang tingin nila sa ating katayuan o kalagayan. Kung kaya ibayong pagsusumikap na mas lalong magpakabuti at ayusin ang  ating sarili dahil tayo mismo ang magtatama sa ating mga pagkakamali. Mahirap umasa ngayon sa mga nakakatanda dahil ang solusyong kanilang isinusulong ay ang atin mismong ikapapahamak.

Marahil sa kadahilanang ayaw tanggapin ng mga matatanda ang kanilang mga pagkukulang lalo na sa kanilang pangungunsinti at pagpapabaya sa ating paglaki at pag-unlad bilang mga bata at kabataan. Kung nasaan man tayo ngayon, ay bunga ito ng kanilang pagiging makasarili.

Hindi nila isasa­alang-alang ang lalong makakabuti sa ating kapakanan at karapatan, higit sa kung nasaan tayo ngayon, higit sa kung ano ang naaabot natin ngayon, at higit sa kung ano ang ating posibilidad, kung may pangarap sila para sa atin, mas dapat nilang pag-ukulan ng pansin kung papaano tayo magiging katuwang nila sa pagpapaunlad ng bayang ito dahil sa pamamagitan nito nila maisasalin sa atin ang responsibilidad at tungkulin bilang kanilang kapalit sa panahon ng ating pagtanda.

Kung tutuusin, sino ba ang pasimuno sa sistemang sumisira sa atin bilang kabataan. Hindi ba, kung ano ang ating mga nakikitang halim­bawa sa mga nakatatanda ay siya nating tinutularan at ginagaya dahil sila rin mismo ang nagsasabi sa atin na ito ang makabubuti para sa ating pagtanda na kahit makasasama at ikapapahamak natin ay sila pa ring ipapasa at ipa­mamanang halimbawa. Kung magpapatuloy ang ganitong pang-unawa. Saan natin dadalhin na ngayon ang itinuturing nating pag-asa ng bayan, kung ipagpapatuloy na­ting isusulong ang lalong ikapagpapahamak nila. Ang masaklap pa rito ang epektong idudulot nito para sa ating pamayanan.

Ito ang ating kalakaran ngayon, imbes na magsulong tayo ng mga programa at mga proyekto para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga kabataan, ang kapahamakan nila sa hinaharap ang ating pinag-uukulan ng pansin.

Bandang huli, kung ang mga kabataan nga­yon ay nagkakaganito sa lahat ng aspeto: kung bakit sila tamad, kung bakit cellphone na lang ang kanilang inaatupag, kung bakit puro computer na lang ang kanilang ginagawa, kung bakit sila ganito o ganyan, at kung bakit sila nahuhulog at nasasali sa mga krimen, isang magandang paalala at pagnini­lay hindi lamang sa mga kabataan kung hindi lalo sa atin na mga matatanda: mga magulang, mga guro at mga kinauukulan na tingnan natin ang ating mga pamamaraan kung paano tayo nakakaimpluwensiya sa kanila.

Bilang matatanda, maraming pagkakataon na hindi natin isinasalang-alang o nagiging pabaya tayo sa ating sistema kung paano natin itinuro at ipinakita sa kanila ang pagkakaroon ng responsibilidad. Paano natin sila mapapasunod sa batas, halimbawa, kung tayo mismo ang nagpapakita kung paano ang lumalabag dito. Tayo mismo ang nagsasabing masama ang magmura, kung tayo rin sa ating mga bibig nagsisimula ang pagsasalita nito. Paano natin makikita sa kanila ang katapatan kung tayo rin mismo ang sinungaling, hindi tumutupad sa pangako, nandaraya, nagnanakaw at nagiging tiwali sa ating mga trabaho.

Mabigat na gampanin sa atin bilang matatanda na maging modelo para sa mga bata at kabataan. Dahil kung bakit sila nagkakaganito, ito ay kagagawan din natin. Nawawalan ng gana at pangarap ang mga kabataan dahil tayo mismo ang sumisira rito.

Tayo mismo ang gumagawa ng dahilan upang sila mismo ay maging pabigat at problema sa ating lipunan. At bilang mga matatanda, gawin sana natin ang ating tungkulin at responsibilidad para sa kanila. Itutuloy

Please follow and like us:

POST A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADS